[tintuc]1. Quán Cafe , nhà hàng khách sạn  50 kết nối

Sử dụng 1 Acesspoint Unifi AP LR hoặc AC Lite ( wifi chuẩn N ,Tốc Độ 300Mpbs ,chịu tải 50 User) và Router Ubiquiti EdgeRouter X ( Ram 256MB , Chịu tải cao ,cấp 100 IP đồng thời cho toàn mạng).

1.1. Phương án 1
 • Vẫn để modem nhà mạng chạy chính (PPPoE)
 • Tắt chức năng phát Wi-Fi của modem nhà mạng để tăng độ ổn định và tránh nhiễu
 • Nối dây mạng từ port LAN của modem nhà mạng vào port WAN của Ubiquiti EdgeRouter X
 • Cấu hình làm Router EdgeRouter X cấp IP chính cho toàn mạng và Unifi AP LR sẽ chịu tải qua wifi cho khách
Ưu điểm
 • Đơn giản, dễ triển khai
 • Phát sóng đồng thời trên 1 băng tần 2.4G
 • Chuẩn Wi-Fi N cho băng thông 300Mpbs
Link Accesspoint Wifi Unifi AP LR  : http://www.thietbiso5s.com/12483215/ubiquiti-unifi-uap-lr-toc-do-300mpbs.html
       Router chịu tải ip cao Ubiquiti EdgeRouter X : http://www.thietbiso5s.com/12483226/router-ubiquiti-edgerouter-x.html


2. Quán Cafe , nhà hàng khách sạn 100 kết nối
Sử dụng 1 Acesspoint Unifi AC LR ( wifi chuẩn AC  ,Tốc Độ 1.300Mpbs ,chịu tải 100 User) và Router Ubiquiti EdgeRouter X ( Ram 256MB , Chịu tải cao ,cấp 100 IP đồng thời cho toàn mạng).

2.1. Phương án 1
 • Tắt chức năng phát wifi modem nhà mạng 
 • Nối dây mạng từ port LAN của modem nhà mạng vào port WAN của router Ubiquiti EdgeRouter X
 • Cấu hình Router EdgreRouter X làm router cấp phát và tải ip chính .
 • Cấu hình Accesspoint Wifi Unifi AC LR làm phát wifi và chịu tải đầu cuối cho khách.
Ưu điểm
 • Ubiquiti EdgeRouter X làm modem chính chịu tải caoquản lý băng thông và cấp IP cho toàn mạng
 • Đơn giản, dễ triển khai
 • Unifi AC LR Phát sóng đồng thời trên 2 băng tần 2.4Ghz và 5Ghz tăng độ ổn định vì không bị nhiễu.
 • Chuẩn Wi-Fi AC cho băng thông cao giúp nhiều thiết bị kết nối không bị nghẽn

Link Accesspoint Wifi Unifi AC LR  : http://www.thietbiso5s.com/12483213/ubiquiti-unifi-ac-lr-toc-do-1317mpbs.html
       Router chịu tải ip cao Ubiquiti EdgeRouter X :  http://www.thietbiso5s.com/12483226/router-ubiquiti-edgerouter-x.html


3. Quán Cafe. nhà hàng khách sạn  200 kết nối
Sử dụng 2 Acesspoint Unifi AC LR hoặc 1 Unifi AC PRO  tuỳ theo diện tích của quán cafe ( wifi chuẩn AC  ,Tốc Độ 1.300Mpbs ,chịu tải 100 User) và Router Ubiquiti EdgeRouter lite ( Ram 512MB , Chịu tải cao ,cấp 200 IP đồng thời cho toàn mạng).

3.1. Phương án 1
 • Tắt chức năng phát wifi modem nhà mạng 
 • Nối dây mạng từ port LAN của modem nhà mạng vào port WAN của router Ubiquiti EdgeRouter Lite( nếu quí khách có 2 đường truyền internet thì sẽ cài đặt Loabalancing - cân bằng tải cộng gộp băng thông 2 đường truyền vào để ra 1 đường truyền có băng thông cao hơn.)
 • Cấu hình Router EdgreRouter Lite  làm router cấp phát và tải ip chính .
 • Cấu hình Accesspoint Wifi Unifi AC LR làm phát wifi và chịu tải đầu cuối cho khách.
Ưu điểm
 • Ubiquiti EdgeRouter Lite làm modem chính chịu tải caoquản lý băng thông và cấp IP cho toàn mạng
 • Đơn giản, dễ triển khai.
 • Unifi AC LR Phát sóng đồng thời trên 2 băng tần 2.4Ghz và 5Ghz tăng độ ổn định vì không bị nhiễu.
 • Chuẩn Wi-Fi AC cho băng thông cao giúp nhiều thiết bị kết nối không bị nghẽn

Link Accesspoint Wifi Unifi AC LR  : http://www.thietbiso5s.com/12483225/ubiquiti-edgerouter-lite3.html
       Router chịu tải ip cao Ubiquiti EdgeRouter Lite  :http://www.thietbiso5s.com/12483225/ubiquiti-edgerouter-lite3.html 


4. Quán Cafe , nhà hàng khách sạn 300 đến 500 kết nối
Sử dụng 3 Acesspoint Unifi AC PRO hay Unifi NanoHD ( wifi chuẩn AC  ,Tốc Độ 1.750Mpbs ,chịu tải 200 User) và Router Ubiquiti EdgeRouter ER 4 ( Ram 1Gb , Chịu tải cao ,cấp 500 IP đồng thời cho toàn mạng).

4.1. Phương án 1
 • Tắt chức năng phát wifi modem nhà mạng 
 • Nối dây mạng từ port LAN của modem nhà mạng vào port WAN của router Ubiquiti EdgeRouter ER 4( nếu quí khách có 2 đường truyền internet thì sẽ cài đặt Loabalancing - cân bằng tải cộng gộp băng thông 2 đường truyền vào để ra 1 đường truyền có băng thông cao hơn.)
 • Cấu hình Router EdgreRouter ER 4  làm router cấp phát và tải ip chính .
 • Cấu hình Accesspoint Wifi Unifi AC PRO , Unifi NanoHD làm phát wifi và chịu tải đầu cuối cho khách.
Ưu điểm
 • Ubiquiti EdgeRouter ER 4 làm modem chính chịu tải caoquản lý băng thông và cấp IP cho toàn mạng
 • Đơn giản, dễ triển khai.
 • Unifi AC PRO Phát sóng đồng thời trên 2 băng tần 2.4Ghz và 5Ghz tăng độ ổn định vì không bị nhiễu.
 • Chuẩn Wi-Fi AC cho băng thông cao giúp nhiều thiết bị kết nối không bị nghẽn

Link Accesspoint Wifi Unifi AC PRO  :  http://www.thietbiso5s.com/12483227/ubiquiti-unifi-ac-pro-toc-do-1750mpbs.html
       Router chịu tải ip cao Ubiquiti EdgeRouter ER 4  : http://www.thietbiso5s.com/12478013/ubiquiti-edgerouter-4-er4.html
[/tintuc]

BACK TO TOP