[tintuc]

YÊU CẦU CẦN CÓ:


Vì tính năng Facebook Wi-Fi hoạt động dựa trên Facebook nên các yêu cầu cần có sẽ khác so với mạng UniFi cơ bản. Để sử dụng tính năng Facebook Wi-Fi của UniFi, bạn cần:
- Cài  đặt UniFi Controller phiên bản 5.6.12 hoặc cao hơn.
- Có một Fanpage Facebook của doanh nghiệp bạn, và trang này PHẢI ở chế độ Công Khai.
- UniFi Controller luôn phải hoạt động.
 

THỰC HIỆN :


- Mở UniFi Controller
- Vào Settings > Guest Control, và chọn mở  “Enable Guest Control”
- Trong Authentication, chọn “Facebook Wi-Fi” 
- Trong Phần Facebook Wi-Fi, nhập một Gateway Name (GN). GN chỉ được dùng với Facebook Wi-Fi và người dùng không thấy được.
- Sau đó, nhấn Apply Changes.

- Sau khi đã lưu thay đổi, bạn có thể cấu hình Facebook Wi-Fi bằng cách nhấn vào "GO TO FACEBOOK WI-FI CONFIGURATION".- Bạn sẽ được chuyển hướng đến Facebook để tiếp tục cấu hình. Bạn sẽ thấy một trang như sau:- Tiếp theo, dưới phần Facebook Page, chọn Trang Facebook của doanh nghiệp của bạn. 
- Bên dưới Bypass Mode (Chế độ bỏ qua ), chọn 1 trong 2:
- “Bỏ qua liên kết check-in” - cho phép người dùng kết nối Wi-Fi không cần phải check-in trên mạng xã hội
- “Yêu cầu mã Wi-Fi” – yêu cầu người dùng nhập mật khẩu Wi-Fi mà bạn đã cài đạt- Chọn “Thời gian truy cập” để xác định thời gian người dùng được truy cập Wi-Fi trước khi phải xác thực lại.


 
- Chọn “Điều khoản dịch vụ” nếu muốn người dùng chấp chận điều khoản dịch vụ của bạn.

 
- Sau khi bạn đã cấu hình xong các bước trên, nhấn “Lưu cài đặt”. Bạn có thể tắt cửa sổ này sau đó.
- Cuối cùng, bạn phải lưu cấu hình Facebook Wi-Fi vào tên Wi-Fi, bằng cách vào Settings > Wireless
Networks > Chọn SSID, tên Wi-Fi bạn muốn áp dụng Facebook Wi-Fi, và nhấn chọn "Apply Guest Policies", sau đó nhấn "Save".


 
Xem thêm :
✅  UNIFI WIFI :  Unifi AP | UAP-LR | UAP AC Mesh | UAP AC Mesh PRO | UAP AC Lile | UAP AC LR | UAP AC PRO | Unifi NanoHD | Unifi AC HD | Unifi AC SHD | UAP-AC-IW | UAP-AC-IW-PRO | AmpliFi HD |

✅  UNIFI SWITCH & SWITCH POE:   Unifi US-8 | US-24 | US-48  |  ES-24-LITE |  ES-48-LITE | US-8-150WUS-16-150W | US-24-250W | US-48-500W | ES-24-250W | ES-48-500W

✅  UNIFI ROUTER & EDGEROUTER:  Unifi USG  |  USG-PRO-4  |  EdgeRouter X  |  EdgeRouter X SFP  |  EdgeRouter Lite  |  EdgeRouter ER-4  |  EdgeRouter ER-6P   |  EdgeRouter Pro[/tintuc]

BACK TO TOP